Reiniging vetafzuigsystemen

Reiniging vetafzuigsystemen
Een vervuild afzuig-systeem is één, maar heeft u er ook over nagedacht dat het risico op brand in de keuken van uw bedrijf aanzienlijk wordt vergroot? Vet, stof en andere vervuiling werken namelijk als de brandstof voor de totale ondergang van uw onderneming op het moment dat onverhoopt ergens in uw bedrijf brand uitbreekt. Wanneer dit onverhoopt plaatsvindt zullen de vlammen hun intrek nemen in de afzuigkanalen die door de vervuiling ideale geleiders zijn, voor het inluiden van een totale catastrofe. Dit veroorzaakt in veel gevallen een grote brand met ernstige gevolgen. Door de reiniging van de complete afzuig-installatie zorgen onze specialisten er voor dat dit risico wordt geminimaliseerd.
Een schoon afzuig-systeem in uw keuken is essentieel voor de bescherming tegen brand-uitbraak. Om een optimaal gevoel van brandveiligheid te kunnen garanderen is een periodieke reiniging van de complete afzuig-installatie, bestaande uit de kanalen en de afzuigkap, noodzakelijk. Op deze manier worden vet, stof en andere vervuiling verwijderd zodat het brandgevaar afneemt. Na de volledige reiniging ontvangt u van ons een certificaat waarmee u aantoonbaar bij uw verzekering kunt laten zien dat het systeem gereinigd is volgens de nu geldende normen.

 

Waarom is het reinigen van de afzuiginstallatie in de keuken noodzakelijk?
• Vermindering van brandgevaar in uw bedrijf.
• U voldoet hiermee aan de eisen die verzekeraars stellen aan uw organisatie. U voorkomt hiermee dus het mislopen van een schadevergoeding, indien u niet aan deze eisen voldeed.
• Optimale hygiÎne in de keuken.
• Langere levensduur en lager energieverbruik van apparatuur.
• Een verbeterde luchtkwaliteit.